مقدمه مقاله

معلولیت ذهنی و جسمی کودکان از جمله اختلال شنوایی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر سلامت دهان است. هدف از این مطالعه بررسی عادات بهداشتی و وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان 4 تا 12 ساله با اختلال شنوایی در استان اصفهان بود. برای دانلود این مقاله اینجا را کلیک نمایید