• بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت بهداشت صحیح دهان و دندان و تحلیل لثه، جراحی لثه صورت می پذیرد

  • به دلایلی از جمله نهفته بودن، فک جوش بودن و ... نیاز به جراحی است.

  • وقتی عصب دندان به دلایل مختلف دچار ضایعه گردد، دندانپزشک براشی نجات دندان، درمان ریشه (عصب کشی)می نماید.

  • برای جایـگزینی دنـدان هـای از دست رفـته و یا تقـویت تاج دنـدان های ضعیف از پروتز ثابت استفاده می شود.

  • دندانپزشک با دریل مخصوص دندانپزشکی، نسج سالم دندان را از پوسیدگی و میکروب پاک کرده و قسمت از بین رفته را با توجه به موقعیت دندان با مواد مخصوص ترمیم می نماید.

  • در این درمان ایمپلنت جایگزین دندان به صورت دائم می شود.

  • ارتودنسی، درمان روابط نامناسب فکی و جفت شدن غلط دندان ها و ردیف کردن دندان های نامنظم می باشد.

  • دندانپزشک جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته، اقدام به ساخت پروتز متحرک می نماید.