۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

پاسخ خير است! ارتودنسي همان قدر با ريزش مو در ارتباط است كه استفاده از دستبند و سكه يا نوشيدن آب…
ممكن است شما هم شنيده باشيد كه حركت دندان يا ارتودنسي با ريزش مو در ارتباط است!
متاسفانه ظاهرا چنين مطلبي در رسانه هاي جمعي هم مطرح شده!
در واقع چنين مطلبي اصلا صحيح نيست و جز در منابع كم ارزش و كم اعتبار جايي شنيده نمي شود!
در واقع تعداد گزارش هايي هم كه به آنها استناد مي شود هم آنقدر نادر است كه از مشاهده پري دريايي هم كمتر است!
البته گاه به مطالب ظاهرا علمي هم در اين مورد استناد مي كنند كه بيشتر شبيه آسمان ريسمان بافتن است!
مثلا استدلال مي كنند كه نيكل ممكن است سبب اين مساله شود در حاليكه نيكل موجود در مواد و وسايل ارتودنسي ، بسيار كمتر از حدي است كه بتواند مضر باشد!
حتي به اين نكته بايد توجه كنيد كه نيكل و … در بسياري از گوشي هاي تلفن همراه هم ممكن است موجود باشد!
در واقع، تنها مورد منطقي كه در ارتباط بين ارتودنسي و ريزش مو مي تواند وجود داشته باشد،
ريزش مو ناشي از كشيده شدن است كه آن هم در كساني كه هدگير استفاده مي كنند ، آن هم بسيار به ندرت ديده مي شود!
به خصوص كه هدگير يا فك بند امروزه بسيار به ندرت براي متقاضيان ارتودنسي تجويز مي شود!
منبع: وب سایت دکتر گوگانی