۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

نشست بررسی مقالات ارسال شده از سوی همکاران دندانپزشک علاقمند، برای کنگره اکسیدا ۵۷ در برج میلاد سالن مولوی در روز ۱۸ آذر ماه برگزار گردید.

در این نشست بررسی مقالات در ۱۳ رشته تخصصی توسط حداقل دو داور برای هر رشته صورت گرفت.

در شماره های آتی خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران نتایج و اخبار بیشتری را در این خصوص مطالعه کنید.

نوشته بررسی مقالات کنگره ی اکسیدا ۵۷ اولین بار در انجمن دندانپزشکی ایران پدیدار شد.


Source: http://ida-dent.com/feed