۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

دکتر محمد جهانگیری قانون شورای‌عالی بیمه را مربوط به سال 1373 می‌داند که از آن زمان هیچ‌گونه تغییری نکرده   و بازبینی قانونی است. به گفته وی ایجاد تغییر در ترکیب این شورا در دستور کار قرار گرفته و حتی پیش‌نویس آن هم تغییر کرده بود. اما فاصله زمانی که بین آن افتاده، مانع از اصلاح آن شده است. وی نارضایتی‌ها از عملکرد شورای‌عالی بیمه را به کمبود منابع ربط می‌دهد و می‌گوید: «بعد از چندین سال قیمت تمام شده در برخی خدمات ازسوی وزارت بهداشت، رفاه و … احصا شده، اما برای اجرای آن نیازمند منابع هستیم. کمااینکه سال گذشته که دریافتی پزشکان واقعی‌تر شد، صدای اعتراض سایر اصناف بالا رفت، پس مشکل از جای دیگر است.»
جهانگیری با تاکیدبر اینکه منابع سلامت همواره باید از نوع پایدار باشد، تصریح می‌کند: «تخصیص منابع میان دستگاه‌های مختلف باید متعادل باشد. اگر ما قیمت تمام شده را طبق قانون جلو ببریم، بهتر می‌توانیم از منابع خود دفاع کنیم. کمااینکه سال گذشته منابع حاصل از یک درصد ارزش افزوده و هدفمندی یارانه‌ها کمک زیادی به نظام سلامت کرد. حالا هم اگر سهم بیمه‌ای را افزایش دهند و توانمندی‌ها را بیشتر کنند، قطعا به مردم کمتر اجحاف می‌شود و پرداخت از جیب آنها کاهش پیدا می‌کند.»