۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه بررسی جایگاه مفهوم سلامت نمی تواند جدای از طرح عظیم تحول سلامت باشد، گفت: این مهم وظیفه وزارت بهداشت است که با ارزیابی جامعی از چگونگی “نحوه اجرای” طرح سلامت، بازخوردهای آن را در تمامی سطوح مورد ارزیابی و توجه دقیق و هدفمند قرار دهد.

دکتر فرجود شکوهی عضو شورایعالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه برای اجرای هر طرحی در ابتدا باید به رفع مشکلات و موانع آن پرداخت، اظهار داشت: یکی از مشکلات این طرح در حوزه سلامت، عدم پیش بینی هزینه های آن و به تبع، عدم تامین منابع مالی آن است بطوریکه هم اکنون بیمه های پایه در خصوص تکفل و پرداخت هزینه هایی که متوجه دولت است، با مشکلات جدی وعدیده ای مواجه هستند.

وی ادامه داد: این مهم نه تنها تاثیرات بسزائی در کیفیت درمان دارد بلکه در مسیر اجرا، تحمیل هزینه های مضاعف و پیش بینی نشده، پرداختها را با مشکل مواجه خواهد کرد برای مثال زمانی که سهم پرداختی بیمار با کاهش شدید مواجه شود، درخواست های پزشکی بیشتر، غیرضرور و هزینه بر را به دنبال دارد که در تمامی سطوح حوزه سلامت مطرح است.

تشخیص صحیح بر پایه معاینات کلینیکی از اهداف طرح جامع سلامت
عضو کمیته بیمه و اقتصاد سلامت یکی از اهداف طرح جامع سلامت را اهمیت بیشتر به تشخیص صحیح بر پایه معاینات کلینیکی دانست و عنوان کرد: برهمین اساس کدهای ارزیابی خاصی به این اصل اختصاص داده شده اما از آنجائی که این مهم با سیستم آموزش پزشکی ما سازگار نیست، در مراحل اجرا دچار بروز نواقصی شده است.

وی با تاکید بر اینکه “انسان محور” نبودن فلسفه درمان از مشکلات حوزه سلامت است، تصریح کرد: این مهم به علت ریشه چند ده ساله و غفلت از آن، فلسفه درمان را برمبنای “بیزینس محور” شکل داده است که هر طرحی را دچار چالش می کند.

شکوهی، یکی از وظایف حوزه سلامت درست را قوت و قدرت بخشیدن به بیمه های تکمیلی عنوان و خاطرنشان کرد: این بیمه ها مکمل اجرای درست طرح سلامت اند و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته برای بیمه های تکمیلی، تعریف جامع و مدونی لحاظ شده است که بار مالی بر دوش دولت و ملت را تقلیل داده و با توجه به ضوابط موجود در آن، سیستم “خودکنترلی” (که مانع از بروزهزینه های اضافی و تکراری است)، را ایجاد می کند.

به گفته وی یکی از نکات مورد توجه، بازنگری طرح، نحوه و اصلاح “کدبندی”حرفه های پزشکی، شاخص های درمانی و تشخیصی است برای مثال در حوزه توانبخشی و بخصوص رشته فیزیوتراپی، نواقص کار مشخص شده است و بر این اساس باید روند طرح سلامت در مسیر “کیفیت گرائی” و بر پایه توجه به آموزش مدون در هر رشته انجام شود.

رییس کمیسیون نظارت و ارزشیابی نظام پزشکی کشور در ادامه افزود: در رشته فیزیوتراپی، توجه خاص به مبانی درمانی حرفه و پرداخت هزینه های آن کمک شایانی به گسترش کیفی درمان در این حرفه می کند درغیر این صورت، طبیعی است که در دراز مدت موجب افت کیفی درمان یا تحمیل هزینه درمان های اصلی چون مانی پولاسیون به بیمارخواهد شد.

باید در شیوه زندگی مردم، تغییرات تدریجی اما جدی و پیگیرانه صورت گیرد
وی با تاکید بر اینکه باید برای سالهای آینده توجه جدی به مقوله پیشگیری در حوزه سلامت صورت گیرد، ابراز داشت: بر این اساس باید در”Life Styleیا شیوه زندگی مردم تغییرات تدریجی اما جدی و پیگیرانه صورت گیرد چرا که به علت ” انقلاب جهانی تکنولوژیک” متغیراتی عظیم در نوعیت زندگی بشر امروز بوجود آمده است که شاخص ترین آنها “بی تحرکی” بنفع عوامل “بیماری زا” است.

شکوهی بخش مهمی از وظایف طرح سلامت را آموزش اجباری نه به شکل کلی و تبلیغی بلکه بصورت اجبار در کلیه سطوح، نهادها و مراکز دولتی بعنوان یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: به طور مثال ویزیت اجباری دندانپزشکی هر سه ماه یکبار یا غربالگری اجباری برخی بیماری های شایع و قابل کنترل خانمها و نیز انجام اجباری و ضروری تست های غربالگری دیابت و انواع بیماریهای قلب وعروق که بالغ بر نیمی از مردم از ابتلاءشان به آن بی خبرند، دراین زمینه تاثیر بسزایی دارد.

وی در پایان یادآور شد: همچنین بررسی و ارزیابی ناهنجاری های مشکلات اسکلتی-عضلانی و مفصلی در مدارس توسط متخصصین فیزیوتراپی تحت نظارت انجمن فیزیوتراپی ایران به خصوص غربالگری مدارس دخترانه به عنوان مادران نسل فردا بسیار ضروری است. البته بارها در این خصوص هشدارهای جدی داده و تشکیل کمیته ملی پایش و غربالگری ستون فقرات با حضور انجمن فیزیوتراپی ایران را خواستار شده ام و امیدوارم در سال جاری این کمیته ملی جهت حفاظت از ستون فقرات نسل فردا ایجاد شود.