۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

دکتر حجت‌الله مقیمی، قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: برای تحقق توزیع جمعیتی مناسب، پروانه پزشکی با آدرس مشخص صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت نیز طرحی را برای توزیع مناسب بر اساس مناطق شهرداری دارد که طبق آن باید در سراسر مناطق ۲۲گانه شهری و حومه شهرها پزشک عمومی، متخصص، پیراپزشک و … داشته باشیم.

 

 

دکتر حجت‌الله مقیمی، با بیان اینکه برای داشتن توزیع جمعیتی مناسب در پروانه موسسات پیراپزشکی مانند مراکز بینایی سنجی، گفتار درمانی، کار درمانی و … آدرس مطب ذکر می‌شود و پزشک باید در همان آدرس مطب را دایر کند، گفت: برای تحقق توزیع جمعیتی مناسب، پروانه پزشکی با آدرس مشخص صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت نیز طرحی را برای توزیع مناسب بر اساس مناطق شهرداری دارد که طبق آن باید در سراسر مناطق ۲۲گانه شهری و حومه شهرها پزشک عمومی، متخصص، پیراپزشک و … داشته باشیم.

وی با اشاره به توزیع نامتوازن مراکز پزشکی در مناطق مختلف پایتخت، اظهار کرد: برای توزیع مطب‌ها فرمول خاصی وجود ندارد و خود پزشکان  فاصله خاصی را رعایت می‌کردند. پس از چند سال، پزشکان مطب‌ها را برای رفاه بیشتر بیماران در کنار مراکز تشخیصی دایر کردند و این کار باعث شد تجمع مطب‌ها در کنار مراکز تشخیصی شکل بگیرد.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در ادامه اظهار کرد: بعد از مراکز تشخیصی، بیمارستان‌ها دومین عامل  تجمع مطب‌ها هستند. برخی رشته‌های پزشکی مانند قلب و عروق که بیماران اورژانسی دارند، لازم است به بیمارستان‌ها نزدیک باشند. این موضوع یکی از عوامل تجمع مطب‌ها کنار بیمارستان‌ها است.

مقیمی با بیان اینکه اگر مراکز تشخیصی به شکل مناسب در سطح شهر توزیع شود، مطب‌ها نیز به شکل متناسبی توزیع می‌شوند، ادامه داد: در مجموع ۳۵ هزار مطب داریم که ۲۰ هزار مطب به متخصصان و ۱۵ هزار مورد نیز به فوق متخصصان اختصاص دارد. همچنین بیشترین تابلوهای پزشکی نیز به ترتیب به متخصصان داخلی، جراحان عمومی، متخصص زنان و کودکان اختصاص یافته است.