۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

آمالگام های پودری مورد تایید وزارت بهداشت نیست

دکتر محمدمهدی گلابگیران، با اعلام اینکه «آمالگام» هم وارداتی و هم تولید داخل است، گفت: در حدود ۸ سال است كه وزارت بهداشت هيچگونه مجوزی در خصوص واردات يا توليد آمالگام های پودری نداده و چنانچه در بازار وجود داشته باشد، قاچاق و غير قانوني است. وی افزود: آمالگام (ماده ای...