۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

شکایت از دندانپزشکان ؛ تعداد کم‌تر اما محکومیت بیش‌تر است

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از بررسی 2749 پرونده شکایت از دندانپزشکان طی سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در 41.5 درصد از این پرونده‌ها قصور رخ داده بود و 58.5 درصد نیز تبرئه شدند. مسعود قادی پاشا در نشست خبری اظهار داشت: در سال 94، 5 هزار و 656 پرونده ورودی در کمیسیون...