۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

شورای عالی بیمه؛ نظام پزشکی تنها دو رأی دارد

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز در محل این سازمان برگزار شد بیان داشت : آفت بزرگی نظام سلامت را تهدید می کند زیرا برخی از افراد تعمدا بین منافع جامعه پزشکی و مردم واگرایی ایجاد می کنند. وی با اشاره به این که بین مردم...

شورای‌عالی بیمه؛ نیازمند بازبینی قانونی است

دکتر محمد جهانگیری قانون شورای‌عالی بیمه را مربوط به سال 1373 می‌داند که از آن زمان هیچ‌گونه تغییری نکرده   و بازبینی قانونی است. به گفته وی ایجاد تغییر در ترکیب این شورا در دستور کار قرار گرفته و حتی پیش‌نویس آن هم تغییر کرده بود. اما فاصله زمانی که بین آن افتاده،...