۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

دکتر محمد بیات؛ در تغییر نگرش‌ها پیشرفت کمی داشته‌است

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندان‌پزشکی تهران، دکتر محمد بیات رئیس دانشکده به مناسبت هفته سلامت دوشنبه 6 اردیبهشت 95 یادداشتی را منتشر کرد.متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: بسمه تعالی این هفته، هفته سلامت است و روز یکشنبه در 2 جلسه حضور داشتم یکی در بیمارستان دکتر...