۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

خیانت به مردم؛ رضایت ظاهری را به منافع واقعی ترجیح دادند

دکتر محسن مصلحی، دبير شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی  با تاکید بر اینکه باید میان رضایت و نفع واقعی مردم، تشخیص درستی داشته باشیم، گفت: “متاسفانه موارد متعددی از ایجاد رضایت ظاهری مردم وجود دارد که با رسانه ای کردن و تاییدیه از مراجع، ادامه یافته و به آن ها خیانت...

طرح سلامت؛ ویزیت اجباری دندان‌پزشکی ضروری است

عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه بررسی جایگاه مفهوم سلامت نمی تواند جدای از طرح عظیم تحول سلامت باشد، گفت: این مهم وظیفه وزارت بهداشت است که با ارزیابی جامعی از چگونگی “نحوه اجرای” طرح سلامت، بازخوردهای آن را در تمامی سطوح مورد ارزیابی و توجه دقیق و...

شورای عالی بیمه؛ نظام پزشکی تنها دو رأی دارد

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز در محل این سازمان برگزار شد بیان داشت : آفت بزرگی نظام سلامت را تهدید می کند زیرا برخی از افراد تعمدا بین منافع جامعه پزشکی و مردم واگرایی ایجاد می کنند. وی با اشاره به این که بین مردم...

پروانه پزشکی با آدرس مشخص صادر می‌شود

دکتر حجت‌الله مقیمی، قائم مقام معاونت نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی گفت: برای تحقق توزیع جمعیتی مناسب، پروانه پزشکی با آدرس مشخص صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت نیز طرحی را برای توزیع مناسب بر اساس مناطق شهرداری دارد که طبق آن باید در سراسر مناطق ۲۲گانه شهری و حومه...

تصورم از نظام‌پزشکی فقط گرفتن طرح ترافیک با التماس است

دکتر علی یزدانی، دندان پزشک متخصص ترمیمی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران گفت: اگر به نمایندگی از دندان‌پزشکان بخواهم پاسخ دهم؛ می گویم تصورم از نظام پزشکی برای من فقط یک طرح ترافیک است که با گریه و التماس باید برای تهران بگیرم؛ همچنین هنگام تمدید پروانه به...