۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

احداث بیمارستان دهان؛ دولت منتظر سرمایه‌ خارجی است

دکتر سیدحسن هاشمی در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه سلامت در قالب بسته‌های شش گانه در پنل‌های این همایش معرفی می‌شوند، گفت: تصور من این است که با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت آقای...