۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

دندانپزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

ر کمترین حالت برای یک جرم گیری ساده باید 200 تا 300 هزار تومان هزینه کنی و اگر دندان هایت حال و روز خوبی نداشته باشند میلیون‌ها تومان هزینه خرج روی دستانت می‌گذارد. همین امر باعث شده تا براساس آمارهای وزارت بهداشت 4 دهک پایین جامعه دندانپزشکی را تحریم کنند براساس گفته...