۴۴۴۷۳۷۵۳ - ۴۴۴۵۱۴۹۰

دندانپزشکی؛ تمام منابع ما مربوط به دیگران است

ر کمترین حالت برای یک جرم گیری ساده باید 200 تا 300 هزار تومان هزینه کنی و اگر دندان هایت حال و روز خوبی نداشته باشند میلیون‌ها تومان هزینه خرج روی دستانت می‌گذارد. همین امر باعث شده تا براساس آمارهای وزارت بهداشت 4 دهک پایین جامعه دندانپزشکی را تحریم کنند براساس گفته...

چند کتاب مرجع دندانپزشکی تدوین شد

دکتر سعید عسگری از اتمام پروژه تدوین چند کتاب مرجع دندانپزشکی عمومی برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: یکی از کارهای مهمی که در شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال جاری با موفقیت به نتیجه رسیده و مورد توجه جدی در رشته دندانپزشکی قرار گرفته، تدوین...